Toekomstbestendige jongeren opleiden? Ontdek de kracht van Futureproof voor het mbo en vo!

Ons programma verlegt de grenzen van traditioneel leren, ondersteunt en inspireert studenten én docenten bij hun ontwikkeling en stoomt studenten klaar voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Tijdens ons lesprogramma ‘impact ondernemen’ werken studenten of leerlingen vanuit hun intrinsieke motivatie aan een ondernemende oplossing voor een maatschappelijk probleem dat zij écht belangrijk vinden. Ook toekomstbestendige jongeren opleiden? In dit blog lees je meer over het doel en de inhoud van Futureproof voor het mbo en vo. 

Geld verdienen en tegelijkertijd de wereld verbeteren

Het klinkt een beetje gek en misschien zelfs ‘not done’, maar die twee kunnen wat ons betreft heel goed samengaan. Dat is wat we studenten en leerlingen laten zien én ervaren tijdens ons lesprogramma impact ondernemen. Dus hoe ze hun toekomst in eigen handen nemen door te ondernemen en daarmee brood op de plank krijgen én hoe ze daarmee tegelijkertijd een positieve impact kunnen maken op hun omgeving (of zelfs daarbuiten).
 
We vroegen Thomas Drenth, Futureproof-coördinator bij Aeres en Firda Leeuwarden naar zijn kijk op het lesprogramma: 

“Futureproof laat zien dat iedereen op ondernemende wijze impact kan maken en dit leer je het beste door te doen en dus door middel van projectmatig onderwijs. Het programma activeert de grenzeloze creativiteit van de deelnemers, zorgt ervoor dat ze kritische vragen stellen en dat ze vanuit hun persoonlijk leiderschap en interesse werken. Dit omvat voor mij ook ‘ondernemerschap’: een moeilijke vaardigheid om te leren beheersen, of soms zelfs alleen al om de waarde van in te zien, voor de nog zoekende en jonge student. Daarom is het volgens mij juist belangrijk om hier (vroeg) in het onderwijs de ruimte voor te creëren en ervaring mee op te doen. Kennis bijschaven kan altijd nog, maar dit soort mindsets hebben meer tijd en aandacht nodig om vorm te krijgen en te groeien.”

Praktijkgericht én leerlinggestuurd

De inhoud van het programma is praktijkgericht en leerlinggestuurd. Dit betekent dat leerlingen en studenten aangezet worden om in actie te komen, maar dan wel vanuit hun intrinsieke motivatie. Zo gaan ze aan de hand van de Design Thinking methode aan de slag om een ondernemende oplossing te bedenken voor een specifieke doelgroep over een thema dat zij écht belangrijk vinden. Een aantal voorbeelden van oud-deelnemers:
 
  • Wijs-online, ROC Friese Poort Drachten: lesaanbod voor docenten om kinderen bij te leren over verantwoord gedrag op het internet.
  • Groenteboertje, Aeres Leeuwarden: een kaartspel voor basisschool-scholieren om op een leuke manier kennis op te doen over groente en fruit en vanaf jongs af aan een gezonde levensstijl aan te leren.
  • Very Naais, ROC Tilburg: workshops om van ‘afgedankte’ kleding, nieuwe hippe items te maken en mensen bewust te maken van hoeveel kleding weg wordt gegooid waar nog heel goed wat nieuws van gemaakt kan worden.
Groepsfoto deelnemers Futureproof op school staan met hun MDT-certificaat in de lucht.
Studenten Firda Drachten met hun Maatschappelijke Diensttijd certificaat

Leren door te doen

Tijdens de Design Thinking trainingen worden studenten of leerlingen gestimuleerd om hun ideeën te testen en niet te blijven hangen in het uitdenken van de perfecte oplossing: leren door te doen. Hoe dat er in de praktijk uitziet? Hieronder een aantal voorbeelden:

  • De deelnemers krijgen al snel na de introductiefase en teamvorming de opdracht om interviews af te nemen. Misschien eerst heel laagdrempelig in de klas, maar als ze de smaak te pakken hebben ook buiten hun bubbel en met hun gekozen doelgroep.
  • Uiteindelijk maken de deelnemers een prototype van hun idee. Dit kan een fysiek model zijn, bijvoorbeeld een kaartspel zoals hierboven benoemd werd of een digitaal ontwerp, hierbij kun je denken aan een mobiele app. Het prototype wordt getest in de praktijk, bijvoorbeeld bij vrienden en familie of in de openbare ruimte.
  • Ook nemen we de studenten en leerlingen mee op pad langs lokale sociale en/of duurzame ondernemers om inspiratie op te doen en te laten zien hoe het er in de praktijk uitziet om een impact onderneming te runnen.   

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Gedurende het programma doen de deelnemers niet alleen hard skills op zoals werken met de Design Thinking methode, maar werken ze ook aan soft skills zoals samenwerken, creatief denken, oplossingsgerichtheid en hun empatisch vermogen. Tijdens coachingsessies wordt ook aandacht besteedt aan de persoonlijke leerdoelen van de studenten of leerlingen, wat hun talenten zijn en hoe ze die kunnen en willen inzetten voor een socialere en duurzamere omgeving. Op deze manier is het Futureproof-lesprogramma een mooie aanvulling op burgerschapsonderwijs, economieonderwijs en loopbaanorientatie.

"We missen een verbinding tussen klassiek ondernemerschap en economie enerzijds en het sociale en duurzame aspect anderzijds. Dit programma brengt deze aspecten samen."

Inclusief impact ondernemerschap

Eén van onze kernwaarden is ‘inclusief’. We vinden het namelijk belangrijk om impact ondernemen toegankelijk te maken voor álle jongeren in Nederland. Daarom introduceren we aan het begin van het programma o.a de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, ook wel SDG’s) als framewerk en als inspiratie voor deelnemers om een thema te kiezen dat zij belangrijk vinden. Deze doelen zijn door de Verenigde Naties opgesteld voor een duurzame toekomst voor iedereen, waarin niemand wordt buitengesloten. We moedigen studenten en leerlingen dan ook aan om stil te staan bij de toegankelijkheid van hun sociale of duurzame oplossing, maar ook om verschillende perspectieven vanuit de klas te accepteren en om te gaan met meningsverschillen en eventuele conflicten die hierdoor kunnen ontstaan. Het gaat dus niet alleen om hoe het is om sociaal en duurzaam te ondernemen, maar ook hoe je dat in een diverse samenleving op een inclusieve manier doet.

Leerlingen Van Huygens College Amsterdam

Futureproof geïntegreerd in het curriculum

Er zijn verschillende manieren om ons lesprogramma in het curriculum van jouw school te passen. Het allermooiste is om Futureproof in het curriculum van een opleiding of schooljaar te integreren voor de lange termijn en een duurzame samenwerking aan te gaan. In dat geval leiden wij de docent of docenten op om uiteindelijke het programma zelf te kunnen draaien en de school enkel nog ons netwerk en trainers nodig heeft. We willen de Futureproof-methode natuurlijk als een (niet-vervuilende) olievlek door heel Nederland verspreiden, zodat uiteindelijk alle jongeren toegang hebben om impact ondernemerschap als vaardigheid te leren. Uiteraard is het ook mogelijk om ons programma eenmalig te laten draaien en aan te bieden als keuzevak of excellentieprogramma. We overleggen graag de mogelijkheden!

Alle informatie nog eens rustig doornemen? Bekijk onze brochure voor het mbo of voor het vo.